תקנון אתר

תקנון אתר
אתר ahavot.com מאובטח בטכנולוגיית SSL
*תקנון ותנאי רכישה – הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו

1. החנות של הוצאת ספרים א(ה)בות (ahavot.com) משמשת כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים על ידי הגולשים באינטרנט.
2 רשאים להשתתף בני 18 ומעלה, בעלי דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
3. אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה הוא תנאי מוקדם לתוקף הקנייה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה בחנות זאת, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות.
5. גלישה באתר החנות ורכישת מוצר בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
6. החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.
7. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג "דף מוצר", דף המוצר כולל את שם המוצר המוצע למכירה, מחיר המקסימום באתר של המוצר המוצע למכירה ואת מחיר המבצע באתר www.ahavot.com.
8. פרטים לכל מוצר ניתן לראות ע"י הקשה על שורת "פרטים" בדף הקטגוריה כפי שיופיע באתר.
9. במכירה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר החנות או באמצעות השארת הפרטים.
10.השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.
11. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכו`.
12. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך הגולש ל"קונה".
13. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה.
14. החיוב בגין עלות המוצר שהוזמן על ידי הקונה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
15. הפרטים שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות מהווה ראיה לנכונות הפעולות. טל"ח.
16. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
17. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר באמצעות דואר אלקטרוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.
במקרה כאמור, תחל ספירת הימים למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי. אם לא הסדיר הקונה את אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה החנות את העסקה כמבוטלת.

ביטול עסקאות

1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.
2. ניתן לבטל רכישת מוצר בתוך 48 שעות מיום קבלת המוצר, אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל חנות ahavot.com.
3. במקרה של ביטול העסקה יחויב הלקוח כקבוע בחוק בעמלת ביטול בשיעור של 5% (+ 2% עמלת דמי ביטול של חברות האשראי) משווי העסקה אך לא למעלה מ- 100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק). 4. אם סופק המוצר לקונה, חלה חובת החזרת המוצר אל החנות, על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא במוצר ו/או באריזתו.
5. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח.
6. לא ניתן להחזיר מוצרים נעשו בהם שימוש או שהם לא באריזה המקורית שלהם.
7. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההזמנה.
8. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה, רשאית ahavot.com לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך או שדרוג לעסקה. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב, בדואר האלקטרוני או בטלפון.
9. רכישת מוצר תוגדר ככזאת אך ורק אם מולאו כל פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על גבי ההזמנה והעסקה אושרה ע"י חברת האשראי. למען הסר ספק: הזמנת מוצר באתר בלבד ללא מסירת פרטי האשראי לא תיחשב כרכישה! וחנות ahavot.com תהיה פטורה מהתחייבות או הספקת הסחורה.

אספקת המוצרים

1. החנות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת שנמסרה בדף ההזמנה, עד 14 ימי עסקים או בתאום המועד עם הקונה ותעשה מאמצים כדי לספק את המוצרים במיידית!
2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, או כפי שסוכם עם הקונה וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
חנות ahavot.com ללא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
א. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
ב. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
ג. כל סיבה שאינה בשליטת החנות ואתר ahavot.com.
ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או מעבר לקו הירוק החנות תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
ה. זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים (יום א-ה) לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.

שירות לקוחות

1. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר או לגבי מפרט טכני של מוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל חברת ahavot.com במייל – info@ahavot.com

אבטחת מידע פרטיות בחנות
1. חנות ahavot.com נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. חנות ahavot.com מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא כדי לאפשר את הרכישה.

כללי
1. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החנות. טל"ח
2. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
3. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
4. החנות לא תהיה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
5. החנות אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. יחד עם זאת החנות אינה מתחייבת כי הקישורית (LINK) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
6. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו.
7. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת. תחול על הלקוח ועל חשבונו.
8. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה.
9. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ahavot.com אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.
10. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.