מ. פירס / ינשוף לילה

מ. פירס הוא שם העט של סופר רבי מכר ידוע המתגורר בקולורדו.
כל המגלה דבר על קיומו, מחובתו לדווח לאתר זה במיידי